19 apr. 2012

Creierul omului racordat la Univers

Cercetările ştiintifice de dată recentă au condus la concluzia că leptonii – denumire generică dată particulelor elementare uşoare, spre exemplu electronul, neetrinul, miuonul şi altele –, prezenţi în funcţiile subtile cerebrale la om, reprezintă, încă, o taină, o taină cosmica, deoarece pe organizarea şi energia lor se sprijină gândirea. Deocamdată nu există o tehnică prin care să se poată măsura şi aprecia corect rolul leptonilor în funcţiile cerebrale, dar se ştie cu certitudine că acel câmp leptonic, intuit de savanţi, împreuna cu câmpul magnetic pun omul în contact direct şi permanent cu informaţia din întregul Univers.
Câmpul leptonic al Terrei este localizat, de el este legată rotaţia în 24 de ore a tuturor câmpurilor planetei, iar axa de rotaţie a Pământului coincide cu axa câmpului leptonic. Transmiterea informaţiei prin câmpul leptonic este spontană şi, trebuie menţionat ca orice materie este penetrată de acest câmp. Cu toate acestea, câmpul continuă să incite gândirea, speculaţiile oamenilor de ştiinţă. S-a făcut afirmaţia că gândirea îşi are „baza” în câmpul leptonic, dar şi clarviziunea, zonele biopatogene, spaţiul Hartman, canalele informaţionale, ceva mai mult, chiar tornadele şi uraganele, fenomenele din Triunghiul Bermudelor, radiaţiile de torsiune, cutremurele, erupţiile vulcanice, fulgerele sferice (globulare), punctele de acupunctură...
Specialiştii spun că majoritatea evenimentelor, fenomenelor, manifestărilor ce fac obiectul parapsihologiei vor putea fi evaluate şi cercetate prin participarea câmpului leptonic şi a câmpului magnetic cerebral la „misterele fiinţei umane”. S-a localizat la om câmpul respectiv, el fiind situat de-a lungul coloanei vertebrate. Ceva mai mult, s-a descoperit că fiecare vertebră conţine un generator de leptoni, ce reprezintă o formă de spirală conică...
Fiecare câmp generator din vertebre este legat de un anumit organ. În cele 7 chakre se află formaţiuni spiralice puternice de intrare şi ieşire a energiei leptonice. Organelor li se pompează în permanenţă leptoni, încărcarea cu energie leptonică are loc şi atunci când, spre exemplu, omul doarme zece minute. Leptonii conţin toată informaţia despre Universul material, despre trecutul, prezentul şi viitorul Universului. Oamenii de ştiinţa studiază la ora aceasta cu precădere procesul gândirii la om prin baza sa care este câmpul leptonic. Deşi s-a spus în secolul trecut că gândirea nu este de origine materială, totuşi „imaterialitatea” gândirii are o baza materială, un suport energetic şi fizic în care se petrec procesele „imateriale”.
Descoperirea nu a satisfăcut pe deplin cercetarea şi s-a ajuns la încă un pas, un pas uriaş, făcut spre alte mistere, numite deocamdată câmpurile microleptonice, a căror multitudine de profiluri şi functii subtile vor avea darul de a uimi lumea ştiinţei din noul mileniu. Surprinzător şi senzational este faptul că oamenii, prin câmpul leptonic, sunt racordaţi, în fiecare secundă a existenţei lor, la câmpul leptonic al Universului. Aşa se explică unele capacităţi paranormale ale unor superdotaţi, cum sunt clarvăzătorii, cei ce dau într-un mod greu de explicat predicţii corecte despre evenimente istorice sau telurice.
Iată aşadar că parapsihologia, fenomenele paranormale cu întregul lor lanţ de manifestări misterioase şi care adeseori sfidează logica vor putea fi evaluate şi desluşite. Iar afirmaţia că omul este racordat la Univers prin funcţiile şi energia leptonică s-ar putea, ca într-un viitor nu prea îndepărtat, să modifice sau să schimbe mai toate reprezentările cu privire la ceea ce este cu adevărat – nişte fiinţe cosmice în care se regăseşte Universul aşa cum omul se regăseşte prin tot ceea ce este în Univers.

Niciun comentariu: