29 feb. 2012

Teoria morfogenetică.Despre Egregori, Entităţi, Energii [2]

Egregorul
Egregorul este o acumulare impersonală de info-energii, bune sau rele, care au aparţinut indivizilor, grupurilor de indivizi, societăţii, popoarelor, naţiilor, planetelor. Aceste info-energii acumulate se comportă ca nişte acumulatori-tampon din punct de vedere info-energetic, indivizii pot urca informaţie şi energie în egregor sau pot primi informaţie şi energie din egregor. Se creează astfel o interdependenţă, egregorul reprezintă şi de multe ori influenţează deciziile subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau rău etc.
Fiecare grupare, fiecare mişcare religioasă, politică, artistică, fiecare ţară, formează un “egregor”. Egregorul se comportă ca o fiinţă psihică emanată de o colectivitate, fiind format din gândurile, dorinţele, fluidele tuturor membrilor care au gânduri în comun.
Aici este desigur o problemă de liber arbitru şi de conectare voită. Conectarea unui individ sau a unei colectivităţi la un egregor se face printr-un gând-parolă care este chintesenţa egregorului, simbolul care caracterizează acel egregor. Fiecare egregor are culorile sale, formele sale particulare: pentru Franţa, cocoşul, pentru Rusia, ursul etc... Diferenţele existente între gândurile upload-ate de indivizi în egregor se reduce vectorial la componente în multivers; componentele care sunt identice într-un anume vers se adună întărind egregorul în acel vers în sensul sumei. Componentele antagonice într-un anume vers se anihilează vectorial; în timp este posibil ca egregorul să-şi schimbe sensul într-o anume zonă a realităţii (de exemplu pentru România, cu secole în urmă exista o ură puternică faţă de turci. Acum se manifestă o indiferenţă, poate chiar o vagă admiraţie).
Suma efectelor acţiunilor disparate ale unor entităţi individuale este o sumă aritmetică, în timp ce rezultanta acţiunilor unei colectivităţi sincronizate este un număr obţinut exponenţial (deci, mult mai mare). Pe acest fenomen se bazează obţinerea rapidă de egregori de către creatorii de secte religioase şi de către artiştii (formaţii) care organizează concerte şi spectacole.
Există şi egregori ai celulei sociale numită familie, care asigură continuitatea relaţiei între parteneri şi armonizarea acţiunilor lor la nivel subconştient. Acest egregor este creat de această legătură şi îi datorează ei existenţa. Reflectarea egregorului sau personificarea acestei legături este de obicei un amestec de aspecte subconştiente şi conştiente cu privire la felul în care fiecare dintre părţi simte despre cealaltă şi despre relaţia dintre ele. Egregorul este format în acest caz special din sentimentele subconştiente şi mai puţin din cele conştiente. Aceasta îi dă puterea pe care o are asupra părţilor implicate. Când apare o necesitate de schimbare, egregorul exercită negativ această putere, atunci când nu este recunoscută o schimbare în relaţie, când se rezistă ei sau se neagă acea schimbare. Pe de altă parte, egregorul exercită o putere pozitivă, de sprijin, atunci când schimbarea este recunoscută, acceptată şi ne ocupăm deschis şi sincer de ea.
Când ambele părţi sunt capabile de a recunoaşte egregorul şi vor să înveţe de la acesta, el poate deveni o unealtă spre a uşura schimbarea şi creşterea. El va revela ceea ce fiecare parte are nevoie să i se reveleze, pentru ca relaţia să înflorească şi pentru ca fiecare persoană să înflorească independent. Pentru a dizolva egregorul estenevoie de tăierea completă a oricărei legături mentale şi emoţionale. Cu alte cuvinte, este foarte greu de realizat. De obicei, egregorul se va schimba doar, în loc de a muri cu adevărat (iubirea se transformă în ură, nu în indiferenţă...).
Psihologic, egregorul este un lucru complex. Atât timp cât mai există o legătură emoţională, prin definiţie ceva nu s-a „terminat”.
Egregorii mari aparţinând unor religii „stinse” sau unor civilizaţii demult apuse rămân activi în univers o lungă perioadă de timp, ajutând la înţelegerea şi descoperirea elementelor acelei religii sau civilizaţii de către oamenii din viitor, folosindu-şi intuiţia mult mai mult decât raţiunea (descoperirea Troiei de către Schliemann, descoperirea civilizaţiei minoice etc).
Făcând o punte între teoria morfogenetică şi cele scrise mai sus despre egregor, se poate spune că egregorul este tocmai entitatea energetică a unui câmp morfic. La fel de bine se poate vorbi şi de “noţiunea” de demon sau diavol prezentă în scrierile religioase, entitate care nu este deloc materială ci poate fi oriunde şi oricum[1]. Nimic nu este anormal, chiar dacă aici e vorba de un câmp morfic de vibraţie joasă.

Clasificarea Egregorilor
Există trei feluri de egregori
-Egregori normali, obişnuiţi, al căror simbol este un concept abstract (idee, popor, partid, obicei, credinţă, etc). Aceştia sunt proprietate comună a celor care se conectează la egregor, cota de influenţă a fiecărui individ fiind direct proporţională cu puterea sa de concentrare şi timpul alocat gândurilor trimise spre egregor. Influenţa poate fi atât a individului asupra egregorului cât şi a egregorului asupra individului. Desigur în ecuaţie există şi o mărime quasi-constantă care este acumularea de info-energie a egregorului. La egregorii obişniuiţi această mărime quasi-statică este enormă faţă de capacitatea unui individ de a schimba gânduri cu egregorul. De aici rezultă că un individ oarecare, chiar dotat din punct de vedere al parametrilor info-energetici proprii, nu poate modifica semnificativ un egregor. Lucrurile stau un pic altfel când un grup de indivizi, organizaţi (eventual puternici info-energetic) efectuează transferuri sincronizate de info-energii cu egregorul. După cum se ştie, funcţia exponenţială asigură un randament foarte mare, fiind posibilă urnirea vectorului egregorului de către un grup sincronizat de Iniţiaţi. Pe acest fenomen îşi bazează acţiunea numeroase grupuri semi-închise, fie francmasonice, fie religioase. Secretomania care guvernează aceste grupuri de acţiune este dată pe de o parte de necesitatea menţinerii secrete a simbolului egregorului, pentru ca alte grupuri cu interese opuse să nu-l poată accesa eficient, şi pe de altă parte de necesitatea ca utilizatorii obişnuiţi ai egregorului să nu ştie că este posibil ca acesta să fie modificat în funcţie de interesele unui grup şi să aibă încredere că egregorul este doar suma gândurilor celor interesaţi de acel subiect.
-Egregori extraordinari, al căror simbol este o persoană vie sau o entitate. Aceştia sunt proprietatea cvasi-exclusivă a persoanei care este simbolul egregorului, egregorul fiind constituit din gândurile titularului şi din gândurile celor care se gândesc la el şi la acţiunile desfăşurate de el. În ceea ce priveşte upload-ul, şi la acest tip de egregor se aplică regulile generale, urcă info-energia în el toţi cei care se conectează la egregor în mod individual sau în mod sincronizat. Ţine de capacităţile şi de puterea de captaţie a titularului ca să-şi formeze egregorul prin acţiunea unor grupuri coordonate conduse foarte strict de titular atâta timp cât sunt concentrate şi conectate la egregor. Aceasta acţiune complicat de prezentat în scris se face foarte simplu de către artiştii care fac spectacole în sală sau pe stadion, cei prezenţi la aceste spectacole având de regulă o trăire intensă şi bine sincronizată, condusă în sensul dorit de artist. Aceşti utilizatori individuali pot avea apoi conexiuni individuale cu egregorul, dar, din cauza diferenţelor uriaşe dintre exponenţială şi suma simplă ei practic pot fi doar influenţaţi de egregor. Titularul egregorului fiind însă însuşi simbolul egregorului, are drepturi depline în a folosi acea energie acumulată şi în a-i schimba vectorii din multivers (asta doar dacă are şi ştiinţa necesară, ceea ce nu prea se întâmplă...).
-Există şi un tip intermediar de egregori, şi anume cei al căror titular este o colectivitate mică, unită de un ţel şi un simbol clar definit. Cel mai clar exemplu este cel al unei echipe de fotbal (deoarece jucătorii de fotbal nu prea ştiu parapsihologie avansată aceşti egregori se comportă ca egregori de tip1 când e vorba de titulari şi ca egregori de tip 2 când e vorba de utilizatori...).
Misiunea Personală şi Egregorii
Misiunea Personală are două părţi una karmică şi una divină, dată direct de Dumnezeu. Partea karmică a Misiunii Personale se dă entităţilor venite la Încarnare de la unul din cele două Consilii care răspund de Dreptate şi Echitate pe Planetă, Consiliul Atlantidei, (Consiliul celor mai benefice entităţi de pe Planetă, Entitatea Guvernatoare a Planetei) şi Consiliul Shambalei (consiliul întelepţilor Shamballei) (alcătuit din fiinţe care se află în stază, protejaţi energetic în zona Tibetului, şi din entităţi adăpostite în focuri veşnice, al cărui conducător este Lucifer). Aceste două Consilii nu colaborează deşi ascultă de acelaşi Tată –Dumnezeu Creatorul tuturor Văzutelor şi Nevăzutelor, Cunoscutelor şi Necunoscutelor– au fiecare propria interpretare a Legilor Divine, au fiecare propria viziune a celor ce se pertec în Lumea celor Vii, au fiecare propria Iniţiere şi propriile metode preferate de rezolvare a problemelor karmice. Atenţie, de aceste Consilii ţin persoane nu religii cu de-a valma! În ultima vreme Shamballa „a dat lovitura” cu musulmanii... Mai pot fi date Misiuni Personale speciale de catre Sfântul Duh (cazuri extreme, nu au mai fost de mii de ani), de Dumnezeu (tot foarte, foarte rare, nu au mai fost de câteva sute de ani) de Hristos şi de Lucifer (rare dar cei cu aptitudini deosebite le pot întâlni fără să caute „cu lumânarea”). Aceste Misiuni Personale speciale se simt, sunt persoane foarte, foarte puternice din punct de vedere spiritual şi au o influenţă la nivel de instincte asupra celor din jurul lor (e vorba de cei aflaţi cu mintea în „jurul” lor chiar dacă sunt la mii de kilometri distanţă). Cei doi conducători se vizitează când sunt probleme importante, între ei este o relaţie „rece” dar nu este un război adevărat. Între cele două Consilii este o situaţie de „război rece”
Cât sunt încarnaţi, oamenii nu pot trece din subordinea unui Consiliu în subordinea celuilalt decât în situaţii cu totul excepţionale, sub îndrumarea unui ghid spiritual puternic şi şcolit în domeniu. O iniţiere nu poate schimba această apartenenţă[2].
După ce devin entităţi, oamenii pot face această schimbare mult mai uşor, trecând de la un Consiliu la celalalt doar ajutaţi de un ghid spiritual şi având voinţa să facă această trecere. Cei veniţi cu Misiuni Personale direct de la şefi pot face mai greu această trecere, trebuie să aprobe amândoi conducătorii. Şi nu e uşor. Dar nici imposibil. Aprobările se dau de regulă când amândoi sunt convinşi din analiza vieţii subiectului că i se potriveşte mult mai bine stilul celuilalt de a rezolva problemele. E nevoie de un ghid spiritual care să aibă acces la ambele Consilii şi ca doritorul de schimbare săîşi fi îndeplinit Misiunea Personală primită de la unul din ei respectând regulile de la celălalt. Misiunea Personală trebuie să fie îndeplinită!!!. Ghidul spiritual care prezintă şi susţine schimbarea îşi riscă Misiunea Personală proprieşi, dacă e fiinţă, chiar viaţa.
Din toate cele spuse până acum se pot naşte, în fiecare om, multiple întrebări, de genul:
-Îmi pot creea egregor personal cu propriile mele gânduri despre mine?
Nu! Categoric nu! Egregorul personal se creează din gândurile celorlalţi despre tine.
Mulţi îşi irosesc cantităţi importante de info-energie în această capcană, crezând că rugăciunile şi meditaţiile înspre ei înşisi le creează o rezervă de Lumină folosibilă după moarte.
Prezervarea trupului prin mumificare artificială ajută la uşurarea traiului în Ierarhia Luminii?
Nu! Ajută doar atât cât îi face pe cei ce văd acel trup să se gândească la tine. Adică tot atât ca şi un portret bun (tablou, basorelief, fotografie etc)
Ca entitate ce să fac dacă rămân fără info-energieşi nici egregori personali nu am?
Te rogi la Titulari de Egregori personali uriaşi să-ţi dea şi ţie o fărâmă de Lumină. Dar cel mai bine la Sfânta Treime sau Hristos.
După ce urcă sus, trecând prin Portalul de Lumină, unei entităţi îi mai foloseşte Lumina pe care i-o dăm (de exemplu s-a Înălţat în a 42 zi dar mai primeşte Lumină şi după zeci de ani deoarece s-a descoperit că a fost un poet Mare, şi abia în acest târziu ne aducem aminte că a trait şi el pe acest pământ – cazul Eminescu)?
Da, Entitatea va putea folosi acea info-energie.
Cum facem cel mai eficient pomana, aşa ca entităţii să-i fie cel mai folositor?
Dacă medităm cu scopul clar de a-i da Lumină acele entităţi. De asemenea dacă ne rugăm ca Sfânta Treime (sau o altă Entitate Noesică Conceptual Benefică) să-i dea Lumină acelei Entităţi şi să îi fie iertate păcatele. Se fac cruci mari de curăţare şi se stă cu palmele şi picioarele depărtate cât timp spunem mantra/rugăciunea cu scopul de a-i da info-energie acelei Entităţi. [obs. Nu permitem sub nici un motiv entităţii să se lege cu coardă de noi.]


[1] Moliftele Sf. Vasile cel Mare cuprind o trecere în revistă a formelor de existenţă posibilă şi a formelor posibile de manifestare.
[2] O Entitate Conceptual Malefică va rămâne malefică oricâte iniţieri “în Lumină” ar avea. Mai mult decât o amplificare a puterii acesteia nu se poate obţine...Soluţia stă doar la îndemâna fiinţei care, folosindu-se de Liberul Arbitru, să caute un alt drum, dar oare câţi renunţă la avantaje?

Un comentariu:

Valdemar spunea...

"componentele care sunt identice într-un anume vers se adună întărind egregorul în acel vers în sensul sumei". Greșit, e vorba de "univers" nu de "vers", pentru ca înainte de făcea referire la "multivers", deci o multitudine de universuri. Puţină atenție, va rog...